2 NAM GIAO HÀNG BÁNH TRÁNG 

Mã công việc: 2214
Mức lương : 4,5 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-11-30

Thông tin mô tả

– Bao ăn ,hổ trợ tiền xăng
– Có chổ ở lại
– Giao hàng quanh các huyện và thành phố
– Nếu đi ngoài tỉnh tuần đi 2 chuyến
– Tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ