2 NAM GIAO HÀNG BÁNH TRÁNG 

Mã công việc: 2746
Mức lương : 4,5 Triệu Hạn nộp hồ sơ 2018-12-31

Thông tin mô tả

– Bao ăn ,hổ trợ tiền xăng
– Có chổ ở lại
– Giao hàng quanh các huyện và thành phố
– Nếu đi ngoài tỉnh tuần đi 2 chuyến ( bao ăn ,phụ cấp )
– Tại BMT

Đặc điểm công việc

Thông tin liên hệ